Spolupodielajte sa finančným darom

Ak by ste chceli naše občianske združenie podporiť finančným darom, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu :

IČO: 52689018
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: Keď máš sen

Bežný účet : 01619048002/1111

IBAN: SK5211110000001619048002

Financie budú použité na plnenie našich cieľov, teda predovšetkým na začlenenie ludí s  intelektovým znevýhodnením  do rovnoprávneho života. Pred poslaním finančného daru nás prosím kontaktujte , aby sme s vami Váš dar prekonzultovali.

ĎAKUJEME VÁM !