Zvyšovanie
kvality
života občanov
a spolupráca
s občanmi
na každej úrovni

Toto občianske združenie bolo založené za účelom
integrácie ľudí do rovnoprávneho života.

Ďalšími cieľmi občianskeho združenia sú

1.

Podpora občanov k športu a zdravému životnému štýlu

2.

Poradenstvo a príprava na štúdium a bežný život

3.

Rozvoj pracovných a vedomostných zručností

Za účelom naplnenia tohto cieľa Bude občianske združenie najmä:

organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia.

organizovať semináre a školenia.

realizovať publikačné a konzultačné aktivity, presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a uskutočňovať iné podporné aktivity.

PROFIL ZAKLADATEĽKY

Zakladateľkou Občianského združenia je Eňa Vargová , ktorá  má  viac ako 17 rokov skúsenosti so začlenovaním ludí s  intelektovým znevýhodnením  do rovnoprávneho života. „Veľa ľudí mne a mojim známym  hovorilo, že nie je možné, aby si človek s intelektovým znevýhodnením  vybudoval   rovnoprávny a zmysluplný život , ale  ja rada robím nemožné veci.“ Ponúka Vám pochopenie, skúsenosti, poradenstvo a nasmerovanie ako byť silným i nájsť v sebe silu zabojovať za svoje sny.

Naša Galéria

Stať sa členom združenia

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

 

Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

Členovia združenia majú právo:

Členovia združenia majú povinnosti:

Členstvo zaniká:

Podporte nás

Darovaním 2% z Vašich daní

Spolupodielajte sa s nami  a darujte 2 % z vašich daní ľudom, ktorí tú pomoc potrebujú a zároveň majú svoje  jedinečné sny.

Spolupodielajte sa finančným darom

Ak by ste chceli naše občianske združenie podporiť finančným darom, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej čiastky

Fundraising

Organizovanie rôznych podujatí.

Kontaktujte Nás

Adresa:             Slnečná 787/19, 900 45 Malinovo
Email:               kedmassen@gmail.com
Tel. kontakt:    0905388887

V prípade potreby si vieme dohodnúť
individuálne stretnutie

 

© Copyright 2022 | Kedmassen